nobilis
Uppslagsord
nōbilis -e
Definition
ryktbar, ärorik, adlig, ädel; (subst.) adelsman/kvinna
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
455
Swedish