NIMIVS

nimius
Uppslagsord
nimius -a -um
Definition
för mycket, överdriven
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
502
Swedish