NIMIS/NIMIVM_2

nimis
Uppslagsord
nimis or nimium
Definition
för mycket, för stor, för lång
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
841
Swedish