niger
Uppslagsord
niger nigra nigrum
Definition
svart
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Syn
Frekvens
634
Swedish