NESCIO

nescio
Uppslagsord
nesciō -scīre
Definition
inte veta
Ordklass
Verb: 4e konjugationen
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
525
Swedish