neque
Uppslagsord
neque
Definition
och inte, inte heller; neque ... neque: varken eller
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
72
Swedish