NEMVS

nemus
Uppslagsord
nemus nemoris n.
Definition
lund
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
461
Swedish