NEGOTIVM

negotium
Uppslagsord
negōtium -ī n.
Definition
sysselsättning, verksamhet
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
846
Swedish