nego
Uppslagsord
negō -āre
Definition
säga att inte, förneka
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
294
Swedish