NECESSITAS

necessitas
Uppslagsord
necessitās -tātis f.
Definition
nödvändighet, behov
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
911
Swedish