NECESSE

necesse
Uppslagsord
necesse (indecl. adj.)
Definition
det är oundvikligt, nödvändigt
Ordklass
Adjektiv: oböjligt
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
773
Swedish