nec
Uppslagsord
nec
Definition
och inte, inte heller; nec ... nec: varken eller
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
19
Swedish