NE_3/NE_4

ne
Uppslagsord
Definition
för att inte
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
47
Swedish