NE_2

ne
Uppslagsord
ne (enclitic)
Definition
anger att satsen är en fråga
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
238
Swedish