NATVRA

natura
Uppslagsord
nātūra -ae f.
Definition
beskafffenhet, väsen, natur
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
180
Swedish