NASCOR

nascor
Uppslagsord
nāscor nāscī nātus sum
Definition
födas, uppstå
Ordklass
Verb: deponens
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
266
Swedish