narro
Uppslagsord
narrō -āre
Definition
berätta
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
910
Swedish