MVNDVS_2

mundus
Uppslagsord
mundus -a -um
Definition
renlig, snygg, prydlig
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
997
Swedish