MVNDVS_1

mundus
Uppslagsord
mundus -ī m.
Definition
världen
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
350
Swedish