MVLTVS/MVLTO_2

multus
Uppslagsord
multus -a -um
Definition
mycken, mången
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
43
Swedish