MVLIER

mulier
Uppslagsord
mulier -eris f.
Definition
kvinna
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Folk
Frekvens
961
Swedish