MOVEO

moveo
Uppslagsord
moveō -ēre mōvī mōtum
Definition
röra
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
192
Swedish