MOS

mos
Uppslagsord
mōs mōris m.
Definition
sätt, vana, sed, tradition; (pl.) personlighet
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
181
Swedish