MORA

mora
Uppslagsord
mora -ae f.
Definition
dröjsmål
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
399
Swedish