MONEO

moneo
Uppslagsord
moneō monēre monuī monitum
Definition
råda, förmana
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
711
Swedish