MODVS

modus
Uppslagsord
modus -ī m.
Definition
mått, mängd, kvantitet, begränsning
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
195
Swedish