MITTO

mitto
Uppslagsord
mittō mittere mīsī missum
Definition
sända, skicka
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
114
Swedish