MALVS_3

malus
Uppslagsord
malus -a -um
Definition
dålig, ond
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
227
Swedish