MAGNVS

magnus
Uppslagsord
māgnus -a -um
Definition
stor
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
25
Swedish