MAGIS_2

magis
Uppslagsord
magis
Definition
mera, hellre
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
90
Swedish