LVX

lux
Uppslagsord
lūx lūcis f.
Definition
ljus
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Luft och eld
Frekvens
299
Swedish