LOCVS

locus
Uppslagsord
locus -ī m.
Definition
plats, ställe
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Geografi
Frekvens
62
Swedish