LICET_3

licet
Uppslagsord
licet
Definition
även om
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
778
Swedish