LICET_1

licet
Uppslagsord
licet licēre licuit licitum est
Definition
det är tillåtet, möjligt (+ dat./infin.)
Ordklass
Verb: opersonligt
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
175
Swedish