LEX

lex
Uppslagsord
lēx lēgis f.
Definition
lag
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
264
Swedish