LEVIS_1

levis
Uppslagsord
levis -e
Definition
lätt
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
220
Swedish