LEGO_2

lego
Uppslagsord
legō legere lēgī lēctum
Definition
plocka, välja, läsa
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Skrivande/poesi
Frekvens
419
Swedish