LEGATVS

legatus
Uppslagsord
lēgātus -ī m.
Definition
befälhavare, officer, sändebud
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
464
Swedish