LATEO

lateo
Uppslagsord
lateō latēre latuī
Definition
vara dold, undgå uppmärksamhet
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Bedrägeri
Frekvens
695
Swedish