LABOR_1

labor
Uppslagsord
labor -ōris m.
Definition
arbete, möda
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
201
Swedish