IVSTVS

iustus
Uppslagsord
iūstus -a -um
Definition
rättrådig, rättvis
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
770
Swedish