ITERVM

iterum
Uppslagsord
iterum
Definition
åter, för andra gången
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
758
Swedish