iter
Uppslagsord
iter itineris n.
Definition
väg, marsch, resa
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Resa
Frekvens
230
Swedish