ITEM

item
Uppslagsord
item
Definition
också
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
932
Swedish