ISTE/ISTIC_2/ISTVC/ISTINC

iste
Uppslagsord
iste ista istud
Definition
den där, du, du där; istīc eller istūc (adv): där borta; istinc (adv): därifrån, därborta ifrån
Ordklass
Pronomen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
81
Swedish