intro
Uppslagsord
intrō -āre
Definition
inträda, tränga in i
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
766
Swedish