INTRA_2

intra
Uppslagsord
intrā
Definition
innanför (+ ack.)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
704
Swedish