INTERROGO

interrogo
Uppslagsord
interrogō -āre
Definition
fråga
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
953
Swedish