inter
Uppslagsord
inter
Definition
mellan, bland (+ ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
64
Swedish