INTENDO

intendo
Uppslagsord
intendō -tendere -tendī -tentum:
Definition
spänna, inrikta sig på, syfta mot
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
895
Swedish